Monumentaal Zinkwerk Korte Noorderbergweg Deventer - Instain B.V.

Monumentaal Zinkwerk Korte Noorderbergweg Deventer

Aan de Korte Noorderbergweg in Deventer is een authentieke stadswoningvolledig voorzien van nieuw zink en loodwerk. Onder toezicht van monumentenzorg worden alle details in ere hersteld om het binnenstedelijke karakter letterlijk nieuwe glans te geven.

Delen van dit project kan middels de knoppen hier onder:

Eigenschappen

StatusOpgeleverd
LocatieDeventer
StartAugustus 2018
OpleveringSeptember 2018
OpdrachtgeverWolters vastgoedonderhoud

Werkzaamheden

Monumentaal zink ambachtswerk
Hemelwaterafvoerinstallatie